Vrbno pod Pradědem

 • místo známé již od r. 1097 těžbou zlata

 • leží na soutoku 3 řek: Bílé, Střední (Zlaté) a Černé Opavy, jeho místní části jsou Mnichov, Želená, Bílý Potok a Vidly

 • ve 13. sv. zde byla na trase obchodní stezky založena osada, která byla r.1611 Hynkem Bruntálským z Vrbna povýšena na svobodné horní město a pojmenoval ji po svém rodu

 • rozvoj města zastavila 30-letá válka a po bitvě na Bílé Hoře byl majetek pánům z Vrbna, jako horlivým protestantům zabaven, většinu získal Řád německých rytířů

 • až do konce 20.stol. patřilo město k nejprůmyslovějším městům ve střední Evropě, byl zde průmysl dřevozpracující, textilní, sklárny a lisovny plastických hmot, některá z těchto odvětví jsou zachována stále.

 - více o historii Vrbna p. Pradědem a okolí na: http://www.historie-vrbno.estranky.cz/ -autor Zdeněk Hlávka

OFICIÁLNÍ STRÁNKY MĚSTA: http://www.vrbnopp.cz/

Panoramatická mapa města a okolí:

                     http://gpix.eu/

 

                           Pan1

                                  Panorama Vrbna pP z Vyhlídky Praděd - v pozadí vrchol Pradědu

                                                             - žlutý turistický okruh

 

 Vrbno p. Pradědem v médiích:

 

 • pořad České televize "Šumná města", autor David Vávra

http://www.ceskatelevize.cz/porady/1008546862-sumna-mesta/207522162350004-sumny-praded/video/

 • Česká televize "Jak to bylo s medvědy v Jeseníkách", autor Václav Chaloupka

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10599121717-medove-na-cestach/21354311

       . Pořad České televize "Nedej se"

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1095913550-nedej-se/

 

Kulturní a historické památky:

 • Kostel Sv. Archanděla Michaela tvoří dominantu náměstí, oltář je atypicky umístěn na západní straně

 • kašna na náměstí Sv. Michala

 • empírový hřbitov se zajímavými hrobkami a litinovými kříži

 • kostel Navštívení Panny Marie v Mnichově

 • zámeček Grohmann a Grohmannova vila

 • dům na Myslivecké ul. č.p. 162 je jedním z posledních dokladů původní zástavby města

 

 • Kapličky:

         a) kaplička Nanebevzetí Panny Marie v Mnichově

         b) kaplička Panny Marie Sněžné v Železné

         c) dřevěná evangelická zvonice z r. 1921

         d) kaple sv. Hedviky ve Vidlích

 

 • Zříceniny hradů:

 • zřícenina hradu Freudenštejn, který zřejmě založil ve 13. st. král Přemysl Otakar II. (žl.tur.zn. z Karlovic)

 •  zřícenina hradu Fürstenwalde na Zámecké hoře (červený okruh)

 • zřícenina hradu Quinburk nad Drakovem

 • zřícenina hradu Rabenštejn a Weiseštejn nad Bílým Potokem

 • zřícenina hradu Drachenburk na Drakově

 • zřícenina hradu Kobrštejn (směrem na Rejvíz)

 • Lorenzova huť na Drakově - druhá zachovalá huť v ČR, v níž se tavila místní železná ruda pomocí dřevěného uhlí, pec zanikla po zahájení těžby černého uhlí na Ostravsku. Každý rok v červenci se zde koná akce "Lesní slavnost Lapků z Drakova"

  

Volný čas, sport:

 • lesopark na Jesenické ulici

 • park Dětský svět v MŠ Jesenická ul.

 • Areál Černá Opava, Mnichov

 • pumptrack Mnichov

 • tenisové kurty

 • v zimě lyžařský areál Skiarena Vrbno na Vysoké hoře a udržované běžkařské tratě v okolí

 Les 10 Les5

 Les1

Les6

 

Místní turistické okruhy:

 • Vyhlídka Praděd - žlutý turist. okruh, jediné místo, odkud je z Vrbna vidět vrchol Pradědu

 • Vyhlídka na Zámecké hoře a zřícenina hradu Fürstenwalde - červený turist. okruh

                  Zám1

 

 

Ubytování a stravování:

 

 • Penzion U Hradilů, Žižkova 168, tel. +420 602 560 763

www.penzionuhradilu.cz, mail: rezervace&penzionuhradilu.cz

 • Centrum STONE, Sadová 123, tel. +420 777 726 036

www.centrumstone.cz, mail: recepce@centrumstone.cz

 • Penzion a pizzerie POMODORO, Myslivecká 192, tel. +420 604 532 429

www.penzionpomodoro.cz, mail: email@penzionpomodoro.cz

       . Penzion Pod Pradědem, Jesenická 357, tel. +420 554 751 768, +420 603 525 892

www.penzionpodpradedem.jeseniky.com

 • Parhotel Garni, Jesenická 275, tel. +420 554 753 119, +420 603 255 287

www.parhotelgarni.cz, mail: info@parhotelgarni.cz

 

 • Penzion Vrbno, Nádražní 228, tel. +420 608 618 041

www.penzionvrbno.wbs.cz, mail: penzion.vrbno@seznam.cz

 

 • Penzion DANA, Mnichov 387, tel. +420 554 752 367, +420 602 978 494

www.penziondana.jeseniky.com, mail: penziondana@jeseniky.com

 

- Horský hotel Vidly, tel. +420 554 771 004, +420 737 209 007

www.vidly.cz, mail: hotel@vidly.cz

 

 • Autocamping Dolina, Ludvíkov 112, tel. +420 554 751 983, +420 732 226 802

www.autokemp-vrbno.cz

 

 • Hotel a restaurace Koliba, tel. +420 554 751 777, +420 777 556 940

www.hotelkoliba.cz

 

 • Pstruhařství a rybárna, Mnichov 102, tel. +420 731 070 905, +420 603 348 576

www.pstruharstvi-basta.cz

 

 

Sklárny:

 - doporučujeme návštěvu místních soukromých skláren, vyrábějících zelené historické sklo s obsahem bublinek, bývá pěkně provedeno a zdobeno

 • Sklárna JAKUB, Mnichov 278, tel. +420 554 751 432, +420 737 334 380

www.sklarnajakub.cz, mail: sklarnajakub@seznam.cz

 • Sklárna MATES, Mnichov 367, tel. +420 604 355 919

www.sklo.prodejce.cz, mail: sklarnamates@seznam.cz

 • Sklářská huť TOMI, Zlatohorská 639. tel. +420 728 359 989, +420 606 879 286

www.sklarnatomi.cz, mail: sklarnatomi@seznam.cz

 

Památky v regionu

Zámek Grohmann s areálem

 Objekt č.p. 154 na Nádražní ulici ve Vrbně pod Pradědem - doklad feudálního sídla s jádrem ze 17.století, rozšiřovaného postupně přístavbami v 18. a 19.století, vytvářející zajímavý soubor barokních a empírových celků. Původní zámek si nechal přestavět továrník F. Rössler, později zde sídlila významná továrnická rodina Grohmannů. Zámeček je umístěn v přírodně krajinářském parku ohrazeném zdí z 19.století.

Farní kostel sv. Michaela

 

Monumentální empírová architektura z let 1840 - 43 neobyčejně čistého prostorového i tvarového řešení, která ovládá nejen prostor náměstí, ale i panoramatický pohled na město Vrbno pod Pradědem. Stavba kostela byla zahájena roku 1837 po demolici původního kostela. Kostel byl dostavěn a vysvěcen 29.4.1844, pět zvonů bylo do věže umístěno 18.6.1844, v srpnu byly do kněžiště umístěny skulptury Bernarda Kutzera. Z následujícího roku pocházejí postranní oltáře, věnované továrníky Weissem a Grohmannem, a křížová cesta podle J. Führicha, dar továrníka Eisenbacha. Roku 1871 namaloval Rudolf Templer na objednávku G. Grohmanna pro vrbenský kostel obrazy Neposkvrněného početí a Snímání s kříže, r. 1889 Poslední soud a v následujícím roce Růžencovou Madonu. Kostelní lavice jsou dílem stolaře Johanna Rupricha jenž je rovněž autorem vyřezávaných částí všech tří oltářů.

Před kostelem stojí empírový kříž  z roku 1825 s reliéfem Panny Marie Sedmibolestné s ornamentálně a architektonicky bohatě členěnou spodní kamennou sochařskou částí ve spojení s novým materiálem - litinou, významný i datací v dedikačním nápisu.

 

Vila Freidricha Grohmanna

Jedna z nejkrásnějších vil postavených pro průmyslníka Grohmanna  ve Vrbně pod Pradědem. Freidrich Grohmann se významně zasloužil o rozvoj Vrbna a okolí. Tato vila byla postavena roku 1903 a je situována v menším parčíku přírodně krajinářského charakteru. V současné době sídlí ve vile Parkhotel garni.

Hrobní kaple a náhrobky ve Vrbně pod Pradědem

Hrobní kaple Marca Aurelia Rösslera  je zapuštěna do ohradní zdi hřbitova, v ní je socha stojícího anděla, příklad raně empírové figurální sepulkrální plastiky z doby kolem roku 1815. Hrobní kaple rodiny Weissovy je zapuštěna v ohradní zdi, v ní socha stojícího okřídleného anděla, příklad raně empírové figurální sepulkrální plastiky z doby kolem roku 1815. Náhrobek Anny Heleny Roesnerové  - typický klasicistní náhrobek z r.1780, čerpající tvarově z antických tvarů, doplněný charakteristickým klasicistním ornamentem - festonem. Hřbitovní kaple - empírová drobná stavba z doby kolem roku 1817, doklad slohové úpravy hřbitova.

 

 

Dřevěná kaple svaté Hedviky ve Vidlích

    Hedv

V malé horské osadě Vidly  (dnes místní část Vrbna pod Pradědem) na řece Střední Opava stojí dřevěná sálová stavba kaple zasvěcená sv. Hedvice z počátku 20. století. Stavebním materiálem a kubistickým pojetím forem je ojedinělou stavbou v kraji, ve věžičce je zavěšen jeden menší zvonek.

 

Zbytky hradu Freudenstein

 Zbytky zdiva hradní zříceniny leží na vyvýšeném konci úzkého skalnatého hřebene, v nadmořské výšce cca 590 metrů. V těsné blízkosti hradu prochází žlutá turistická značka. Archeologický materiál pocházející z hradu datoval jeho existenci od 2. poloviny 13. století do poloviny 14. století. Zajímavostí hradu je jeho zobrazení a pojmenování na mapě bruntálského panství z roku 1579. Z hradu se do dneší doby dochoval mohutný val, téměř zasypaný příkop a velmi skrovné zbytky zdiva budov. Hrad byl postaven na ochranu obchodní cesty procházející Vrbnem.

 

Zbytky hradu Fürstenwalde

 Nad městem Vrbno pod Pradědem se zvedá dominantně kopec s názvem Zámecká hora s nadmořskou výškou 854 metrů. Právě na vrcholu této hory stával ve středověku hrad Fürstenwalde, který z výšky shlížel na město se soutokem tří řek - Černé, Bílé a Střední Opavy. Vznikl pravděpodobně v 1. polovině 13. století. Kolem Zámecké hory vede červený turistický okruh. Do dnešní doby se z hradu zachovaly obvodové hradby vyčnívající jen velmi málo  nad terén a zbytky základů vnitřních staveb. Podle historických pramenů nechal hrad postavit Přemysl Otakar II. - hrad měl ochrannou funkci, v jeho okolí probíhala těžba rudy a poblíž vedla obchodní stezka.

 

Zřícenina hradu Rabenstein a Weissenstein

Rabenstein  je historickou památkou z 2. poloviny 13. století, spolu s Weissensteinem (Pustým hradem) tvoří zajímavý, málo obvyklý typ  dvouhradí strážného charakteru. Zřícenina  Pustý hrad  leží na úbočí hory Loupežník, na příkré skále.

Vyhlídka na Zámecké hoře - červený okruh od autokempu

      Zám2
   Výhled ze Zámeckých hor na Ludvíkov 
                   
     Zám4