Vodopády v Jeseníkách

Poznejte naše nejkrásnější vodopády

Hrubý Jeseník je spolu se sousedním Kralickým Sněžníkem hned po Krkonoších druhou nejvýznamnější vodopádovou oblastí na území ČR. Nacházíte se zde celkem 24 vodopádů, seznámíme se s nejbližšími.

 

Vodopád v Karlově Studánce

Umělý vodopád, který je jednou ze zajímavostí Karlovy Studánky, byl vybudován koncem 19. století pro potřebu lázní. Vodopád vznikl odkloněním řeky Bílé Opavy do nezpevněného a otevřeného koryta o délca cca 850 metrů. Vodopád, jehož výška je cca 20 metrů  se nachází na konci parkoviště u hotelu Hubertus na okraji Karlovy Studánky. V místě je umístěna infotabule Naučné stezky Bílá Opava.

 174

 Umělý vodopád (dívky jsou pravé)

 

VODOPÁDY BÍLÉ OPAVY

Název toku: Bílá Opava

Lokalizace: obec Karlova Studánka

Povodí: Odra, Opava

Výška nejvyššího stupně: 8 m

Délka stezky: 6 km (2-3 hod) po žluté nebo modré turistické značky

Údolím Bílé Opavy vás provedou 2 turistické trasy. Žlutě značená a placená trasa je jednou z nejatraktivnějších a nejnáročnějších tras v Jeseníkách. Začíná v Karlově Studánce u hotelu Hubertus, kde je zastávka BUS, parkoviště a občerstevní u umělého vodopádu. Po 6 km stoupání vás tato trasa dovede na Ovčárnu nebo lze po modré pokračovat k chatě Barborka. Modrá trasa je méně náročná, začíná stejně jako žlutá v Karlově Studánce, pak se v místě Na Paloučku trasy dělí modrá směřuje lesem k Chatě Barborka. Výstup oběma stezkami není dlouhý, ale překonáváte převýšení 500 m na 6 km. Vodopády Bílé Opavy nepatří sice k největšmí, ale mají téměř po celý rok dostatek vody. Jejich přitažlivost zvyšuje kaňonovitý charakter údolí i pralesovité smrkové porosty v okolí. Na toku můžete obdivovat 2 vodopády, doplněné četnými kaskádami a peřejemi. Největší vodopád má 8 m, skládá se ze 2 stupňů, směrem dolů po proudech se vyskytuje řada menších skalních stupňů a kaskád. Jednu velkou vějířovitou kaskádu představuje také  umělý vodopád v Karlově Studánce u hotelu Hubertus, který byl záměrně vybudován pro další lázně. Umělý náhon z Bílé Opavy přivádí vodu do zalesněného svahu, kterým pak volně několika proudy vějířovitě stéká mezi vzrostlými stromy a po kamenité suti zpět do vlastního koryta. Jeho výška činí cca 20 m.

Obě trasy jsou určeny pouze pro pěší návštěvníky, výstup s kolem nebo jízda nejsou prakticky možné. Vodopády spadají do Chráněné krajinné oblasti Jeseníky.

Jsou to však letní cesty v zimním období Horská služba důrazně pohyb v celém údolí z důvodu vysokého nebezpečí.

VÍCE ZDE:  https://www.dumprirody.cz/informacni-stredisko-chko-jeseniky/tipy-na-vylety/naucna-stezka-bila-opava/

DSCF0434 Strom Opava 

 Vodopád Bílé Opava

VODOPÁDY NA SKALNÍM (Bublavém) POTOCE

Název toku: Skalní potok

Lokalizace: obec Vrbno pod Pradědem, osada Bílý potok

Povodí: Odra, Opava

Výška nejvyššího stupně: 2 m

Délka stezky: 5 km

Několik nízkých vodopádů zdobí velmi hezké a klidné údolí Skalního potoka, který protéká opuštěnou zalesněnou oblastí Jeseníků západně od Vrbna pod Pradědem za osadou Bílý Potok směrem na Vidly a Jeseník. Dnem údolím prochází asfaltová cesta, z níž jsou všechny vodopádové stupně dobře vidět a lze k nim snadno přijít. V dolním úseku Skalního potoka nad soutokem se Střední (Zlatou) Opavou se vyskytuje množství peří a drobných kaskád, za výraznější vodopády lze považovat za 2 výraznější stupně o výšce cca 2 m. Navíc jde o vodopády právě, které padají bez kontaktu se skálou, což také není v oblasti běžné. Dolní část údolí Skalního potoka byla vyhlášena přírodní rezervace. Předmětem ochrany jsou květnaté bučiny a sklaní biotopy s řadou vzácných druhů rostlin. Vyskytuje se zde také velký, čáp černý nebo sokol stěhovavý. Nalézá se zde poslední volně rostoucí exemplář tisu červeného v Jeseníkách. Po asfaltové silnici lze dojít až do zatáčky pod Videlským křížem (sedlem).
VÍCE:  http://www.vodopady.info/cz/jeseniky/Jeseniky.php?page=skalni

 Skalní1

 Vodopád na Skalním potoku

 

VODOPÁDY V DIVOKÉM DOLE

Název toku: pravostranný přítok Divoké Desné z Divokého dolu

Lokalizace: obec Kouty nad Desnou

Povodí: Morava, Desná

Výška nejvyššího stupně: 2 m

Délka stezky: 6 km

Z Ovčárny jdeme po asfaltové silnici cca 2,5 km směrem na Praděd, na rozcestí, kde odbočíme doleva na modrou turist. značka a začneme scházet Divoký důl až k Dolním nádržím elektrárny Dlouhé Stráně. Ozdobou Divokého dolu na západním úbočí Pradědu jsou četné kaskády a peřeje, kterými tento přítok Divoké Desné překonává značné převýšení mezi pramennou oblastí a údolním dnem. Dva vodopádové stupně se nacházejí poblíž menší kóty Divoký kámen, kde má údolí ráz podobnou soutěsce. Divokým dolem prochází motrá tur. zn.. často však traverzuje ve svahu nad údolním dnem, takže koryto potoka nebývá vždy vidět. Platí to i pro 2 kaskádovité vodopády ve skalní stěně, vidět je pouze nejspodnější stupeň při ústí. Divoký důl nezůstává nic dlužen svému jménu. Je to hluboce zaříznuté kaňonovité údolí s balvanovými haldami, proudy a rulovými skalami. Koryto potoka je pozoruhodné množství balvanů, mezi nimiž se vodní tok občas ztrácí. Divokost krajiny umocňují rovněž pralesovité porosty smrku s příměsí buku a javoru.

Vodopády spadají do Chráněné krajinné oblasti Jeseníky.
VÍCE ZDE:  http://www.vodopady.info/cz/jeseniky/Jeseniky.php?page=divokykamen
Divokydul

Divoký důl

 

REŠOVSKÉ VODOPÁDY

Název toku: Huntava, levostranný přítok Oskavy

Lokalizace: obec Rýmařov, vesnice Rešov

Povodí: Morava, Oskava

Výška nejvyššího stupně: 9 m

Délka stezky: 5 km

Rešovské vodopády patří k nejznámějším a nejnavštěvovanějším vodopádům v Jeseníkách. Spolu s přilehlou a efektní skalní soutěskou je vytvořena říčka Huntava v severozápadní části Nízkého Jeseníku, asi 7 km jižně od města Rýmařov. Přístup k nim je zajištěn po žluté turist. zn. z obce Rešov. Rešovské vodopády zdobí kaňonovitou soutěsku, která je cca 200 m dlouhá av průměru 10 m široká. Její téměř svislé skalní stěny dosahují výšky až 25 m. Jsou zde 2 vodopádové stupně, oddělené pásmem peřejí a kaskáda. Esteticky nejpůsobivější čásí těch vodopádů je dolní, hlavní stupeň, vysoký cca 9 m, horní stpeň má výšku cca 2,5 ma je tvořen dvěma dílčími, na sebe navazujícími stupni. Hydrologické poměry na říčce Huntavě jsou po většinu roku dostatečné množství vody. Celá soutěska je chráněna v kategorii národní přírodní památka.

VÍCE:  http://www.vodopady.info/cz/oderske/Oderske.php?page=resovske

Rešovské

    Rešovské vodopády

 

VYSOKÝ VODOPÁD

Název toku: Studený potok, levostranný přítok Bělé

Lokalizace: obec Bělá pod Pradědem

Povodí: Odra, Bělá

Výška nejvyššího stupně: 9 m, celková výška 28 m

Délka stezky: 15 km

Z Ovčárny jdeme po asfaltové silnici směrem na Švýcárnu, odtud po modré turist. zn. přes Vysoký vodopád až do Bělé pod Pradědem, BUS hotel Eduard.Nejvyšší vodopád Hrubého Jeseníku je ozdobou stejnojmenné přírodní rezervace. Vodopád byl původně ještě vyšší než dnes. Před r. 1880, kdy jeho podobu přetvořila velmi silná pvodeň, měřil úctyhodných 45 m. Malebnost vodopádu umocňuje za vysokých vodních stavů proměnlivý tvar vodního proudu na dílčích stupních. Nejvyšší 1. stupeň je vějířovitý a nekolikaramenný, následuje šikmá skluzavka (2. stupeň), která není zespodu vidět, ukončená na výrazné skalní hraně vodopádem (3. stupeň). Pod ním voda opět klouže a vějířovitě se roztéká po ukloněné sklářské ploše, kterou zakončuje nízký převis s volně padající vodou (4. stupeň). Pod přvisem vodní proud přechází do dvouramenné skrmě zalomené kaskády (5. stupeň), zakončené šikmou peřejí (6. stupeň). Nevýdodou vodopád je, v pramenné oblasti a že jeho vodnatost, a tudíž i atraktivnost, bývá jeho výška po většinu roku nízká. V blízkém sousedství, na zdroji přitékající zprava se v malé úzké rokli nachází další kaskádovitý dvouramenný vodpodád o výšce 6 m. Mnoho menších stupňů zdobí prakticky v celé délce pod vodopádem i tokem Studeného potoka.
Vodopády spadají do Chráněné krajinné oblasti Jeseníky.
VÍCE ZDE:  http://www.vodopady.info/cz/jeseniky/Jeseniky.php?page=vysoky

 Vysoký -vodopad ---jeseníky

 Vysoký vodopád

  
NÝZNEROVSKÉ VODOPÁDY (vodopády Stříbrného potoka)

Název toku: Stříbrný potok, levostranný přítok Vidnavky

Lokalizace: obec Žulová, osada Nýznerov, Rychlebské hory

Povodí: Odra, Bělá

Výška jednotlivých stupňů: 2 - 3 m,celková výška - 14 m

Délka stezky: 7 km z Žulové

Jediná vodopádová lokalita v Rychlebských horách vznikla jižně od městečka Žulová na Stříbrném potoce. Krajinářský působivý a turisticky atraktivní přírodní útvar byl zpřístupněn pomocí skla tesaných kamenných schodů a železného zábradlí již v 19, stol. V těsné blízkosti vodopádů prochází lesní asfaltová cesta s modrou turistou. zn. ze Žulové.

Vodopády Stříbrného potoka tvoří největší ozdobu 110 m dlouhé soutěsky, která má v nejužším místě šířku 2-5 m. Od začátku až do konce soutěsky potok překonává výšku 14 m. stupně mají povahu kaskády až peří, pouze na začátku se vytvořil asi 3 m vysoký pravý vodopád, který padá z úzkého skalního hrdla do rozsáhlého kotlovitého vývařiště obklopeného svislými až převislými sklaními stěnami. V bezprostřední blízkosti vodopádu jsou na skalních stěnách patrné mísovitě zahloubené tvary (obří hrnce) vytvořené intenzivní erozí vířivého vodního toku. Tuto nejefektnější část soutěsky zpřístupňují do sklály tesané schody, pohled s odstupem nabízí zábradlím opatřená skalní vyhlídka. Dolní část soutěsky s několika dalšími kaskádovitými stupni je nepřístupná, lze do ní částečně nahlédnout zespodu.

Vodopády Stříbrného potoka potěší v kteroukoliv roční dobu. mívají zpravidla vždy dostatečné množství protože vody. Vodopády jsou v kategorii přírodní památka. 
VÍCE ZDE:  http://www.vodopady.info/cz/jeseniky/Jeseniky.php?page=nyznerovske
 
Nyznerovsky _vodopad

  Nýznerovské vodopády