Horská služba

Horská služba Jeseníky provádí a organizuje záchranné akce v horském terénu, poskytuje první pomoc, provádí transport do míst možného příjezdu zdravotnického personálu. Zajišťuje bezpečnost návštěvníků hor. HS Jeseníky je součástí integrovaného záchranného systému regionu, má přímé radiové spojení na dispečink Integrovaného bezpečnostního centra-záchranné služby v Ostravě a na dispečink Letecké záchranné služby Ostrava a Olomouc. HS lze v případě potřeby přivolat pomocí nonstop dispečerského telefonu Horské služby č. 602 666 603,  telefonu Záchranné služby 155 nebo 112.                                                                                                                   HS

Níže uvedená čísla laskavě používejte pouze v případě nouze!
V žádném případě nejsou určeny pro informace o stavu sněhu a podobně.

DISPEČINK  HORSKÉ  SLUŽBY  JESENÍKY:  tel. +420 602 666 603  
Horská služba ČR NON STOP: tel. +420 1210

 

 

Telefonní čísla záchranných stanic HS Jeseníky
středisko telefonní čísla                              
Červenohorské sedlo služebna +420 601 302 611                                                                                                               
náčelník HS +420 606 722 352
mobilní telefony +420 602 696 692
+420 606 690 672
Ovčárna služebna                        +420 601 302 612
mobilní telefon

+420 602 696 691
+420 720 510 615 

Karlov služebna +420 601 302 613
mobilní telefon +420 720 510 634
Skřítek služebna - pouze víkendy +420 601 302 614
Ramzová služebna +420 601 302 615
mobilní telefon

Staré Město  

Dolní Morava           

služebna ALPINA -pouze o víkendech

+420 601 302 616 

 

 

+420 601 302 617
+420 723 636 150    

SOUČASNOST

Horskou službu Jeseníky v současné době tvoří 7 okrsků: Skřítek, Karlov, Praděd, Červenohorské sedlo, Šerák, Staré Město a Dolní Morava. Členskou základnu tvoří cca šedesát členů a čekatelů, z toho je 10 profesionálních pracovníků a 3 sezonní zaměstnanci. V zimním období zajišťuje nepřetržitou službu v pěti střediscích. Během celého roku má radiové spojení na dispečink Integrovaného bezpečnostního centra-záchranné služby v Ostravě, rovněž na dispečink Letecké záchranné služby v Ostravě a Olomouci. Technické zázemí Horské služby tvoří sněžné skútry, čtyřkolky, terénní záchranná vozidla, mikrobusy a výkonná radiosíť.

Záchranné stanice jsou vybaveny moderním zdravotním záchranným materiálem (vakuové dlahy a matrace, vaky pod vrtulník, …), horolezeckou výzbrojí, transportními prostředky pro letní i zimní záchrannou činnost, obvazovým materiálem. Téměř všichni profesionální pracovníci mají mimo jiné kvalifikaci leteckého záchranáře. Pomoc Horské služby si lze vyžádat buď přes telefonní čísla jednotlivých záchranných stanic, mobilní telefony jednotlivých profesionálních pracovníků a ve vážných případech přes dispečinky jednotlivých zdravotních záchranných služeb č. tel. 155 nebo 112.

 MAPU oblasti působnosti Horské služby Jeseníky a další podrobnosti naleznete ZDE.

P4163045DSCF0479Vrtulník Před Startem Z Ovčárny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HISTORIE

V květnu 1948 založil Václav Myšák za pomoci ostatních nadšenců a přátel hor na turistické chatě Barborka první pobočku Horské záchranné služby Krkonoše. Ta byla ustanovena okresním hejtmanem ve Vrchlabí v roce 1935. Tak byl položen základ druhé nejstarší záchranné organizaci v horách na území České republiky.

Obrázek1V prvních letech po založení se snažil Václav Myšák organizovat a zajišťovat preventivní a záchrannou činnost v nejvíce navštěvovaných oblastech Jeseníků (okolí Pradědu, Karlova, Červenohorského sedla). Začalo se s budováním prvního tyčového značení (Ovčárna - Barborka , Kurzovní chata - Petrovy kameny, Petrovy kameny - Karlov). Přichází první záchranné akce, první oběti (1950 - pád letadla na Vysoké holi - 5 mrtvých, 1953 - lavinová nehoda ve Velkém kotli - 2 mrtví). S minimálním vybavením a velkým nadšením se začala tvořit historie Horské služby Jeseníky. První členové byli z řad lesáků, chatařů, policistů, později i z řad lyžařů. Ke svozu zraněných se používaly nejdříve bílé německé svozné čluny. Později od roku 1954 kanadské saně, začalo se s používáním jesenického popruhu.
V roce 1954 byla Horská služba ustanovena celostátně ve všech pohořích a byl vydán první statut HS. Celá Horská služba, tedy i Horská služba Jeseníky prošla vývojem, kdy od dobrovolného záchranného spolku postupně vzniká organizace s vyškolenou členskou základnou pro poskytování pomoci lidem v horách, která je vybavena potřebným záchranným materiálem. V roce 2001 vzniká jeden právní subjekt - občanské sdružení Horská služba České republiky. Občanské sdružení je financováno převážně z rozpočtu Ministerstva zdravotnictví. V průběhu roku 2004 došlo k dohodě jednotlivých ministerstev, pro které HS vykonává činnost, že nadále bude HS zastřešována Ministerstvem pro místní rozvoj, jako podpora cestovního ruchu.
Na základě rozhodnutí vlády dochází k vytvoření obecně prospěšné společnosti - Horská služba ČR, o.p.s., která od 1.1.2005 přebírá odpovědnost za činnost HS v České republice.